Bestuursvacatures per ALV 2016

In de Convocaten van oktober en november zijn er reeds de vooraankondigingen geweest over vacatures binnen het Bestuur per maart 2016 (Algemene Ledenvergadering).
Overeenkomstig het gestelde in het HHR art. 3 lid 6 en7 worden deze vacatures formeel genoemd, aangevuld met de namen van leden, die zich inmiddels gekandideerd hebben:

  • Secretariaat – Jenny Koomen treedt reglementair af en stelt zich niet herkiesbaar.
    Pieter Dekker heeft zich kandidaat gesteld voor deze functie.
  • Lid Alg. Bestuur – Riet van Beeck treedt reglementair af en stelt zich herkiesbaar (HHR. art.3.2).
  • Lid Alg. Bestuur – Jelle Ruttenberg treedt tussentijds af vanwege drukke werkzaamheden.
    Joke Leenhouts heeft zich kandidaat gesteld voor deze functie.

Het Huishoudelijk Reglement art.3 lid 4 biedt leden de mogelijkheid zich kandideren voor de genoemde functies.
U gelieve dit tot uiterlijk 13 januari 2016 kenbaar te maken bij de voorzitter, Johan Pot (e-mail: j.pot.hof@upcmail.nl).